Faleminderit!
Të nderuar qytetarë,
I nderuari kryesues i Kuvendit,
Të nderuar kolegë deputetë,
Nuk do të duhej që kryeministri i vendit ta ndiente veten rehat dhe të qetë pas pezullimit
të grevës së minatorëve. Por, nga kjo situatë shtrohet pyetja: A do të jeni në gjendje që ta
mbani së paku kësaj radhe premtimin që pas një muaji Qeveria e Kosovës do t’i realizojë
kërkesat e grevistëve dhe ata të mos jenë të detyruar që prapë të dalin në grevë? Po ashtu,
a do të jeni në gjendje që pas një muaji të vendosni ju për fatin e “Trepçës”, e jo
Beogradi.

Me të vërtetë është shumë e rëndë dhe për keqardhje situata e ditëve të fundit, e cila po
mbretëron në minierat e “Trepçës”.


6
Kjo situatë të kthen pas në kohën kur minatorët tanë mbanin greva për të drejtat e tyre
dhe kur kërcënoheshin nga regjimi i Milosheviqit, e kurrë nuk do të mund ta paramendoja
që në një situatë po thuajse të njëjtën të gjendeshin njerëzit të cilët kanë sakrifikuar dhe
po sakrifikojnë gjithçka që kanë dhe në këtë ditë kur Kosova konsiderohet që të jetë shtet
i pavarur.

Deri më tani ka kaluar një çerekshekull nga greva e mbajtur e vitit ‘89. Vallë, a duhet të
kalojë edhe një çerek shekulli e minatorët të presin që të dalë dikush nga shteti dhe të
merret me hallet e tyre.

Të nderuar qytetarë,
Tërheqja e Ligjit për gjigantin “Trepça” është bërë me qëllim që kjo të bëhet çështje e
diskutimeve ndërmjet palës serbe dhe palës kosovare në Bruksel. E ju e dini fortë mirë se
çfarë të mirash na kanë sjellë deri më tani bisedimet nga Brukseli.

Edhe kjo është shumë e qartë, pasi deri më tani këtu është vendosur ajo çka është kërkuar
nga Beogradi, konkretisht ajo çka është kërkuar nga Lista serbe.

Kur do të vetëdijesohemi që t’i ruajmë pasuritë tona kombëtare dhe t’i mbrojmë interesat
e vendit, por edhe të qytetarëve?

Është koha t’i themi jo tjetërsimit të “Trepçës”. Grupi Parlamentar “Nisma” është kundër
çdo vendimi që merret në dëm të “Trepçës”, por edhe në dëm të minatorëve.
Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech