Faleminderit, zonja kryesuese!
Gjithashtu dua ta falënderoj edhe zonjën Dade për kryesimin e seancës së para ditës.

44
Faleminderit, të nderuara deputete nga Shqipëria, nga Maqedonia, përfaqësuese nga Mali i Zi,
Presheva, që na keni nderuar me ardhjen tuaj këtu në Parlamentin e Kosovës!

Të nderuara familje të dëshmorëve,
Të nderuara kolege deputete të Republikës së Kosovës,
Të nderuar përfaqësues të ambasadave,
Të dashura nëna dhe motra,
Sot, shënohet Dita ndërkombëtare e gruas, ku tek ne këtë ditë e identifikojmë edhe si festën e
nënave, një ditë që bartë me vete respektin dashurinë, sakrificën e pareshtur për ato që dhanë
gjatë gjithë jetës së tyre edukimin, zhvillimin tonë, për nënën qenien më të dashur të jetës tonë.

Respekt dhe nderime për kontributin e tyre të vazhdueshëm, ku jo rrallëherë janë përballur me
shumë sfida, me shumë sakrifica vetëm e vetëm, që gjeneratave të reja t’u krijojnë kushte për një
të ardhme të ndritshme.

Dita ndërkombëtare e gruas është një shembull i mirë, se si ne kolektivisht jemi në gjendje të
sjellim ndryshime pozitive për pozitën e gruas në shoqëri. Në Ditën ndërkombëtare të gruas është
koha për të reflektuar mbi progresin e bërë, për të bërë thirrje për ndryshimin dhe për të festuar
aktet e guximit dhe vendosmërinë nga gratë e zakonta, të cilat kanë luajtur rol të
jashtëzakonshëm në historinë e vendit tonë, për të bërë thirrje për përkrahjen në pozitat
vendimmarrëse në institucion, në ligjvënie, por edhe të frymëzojmë edhe gratë tjera të gjitha
shtresave, profesioneve, pozicioneve, për t’i dhënë vetëbesim dhe motiv se gruaja është e
fuqishme përballë çdo sfide dhe është e gatshme të japë kontributin e saja në të gjitha sferat e
jetës. Vetëm se, duhet t’u krijohen kushte për punë, shkollim dhe për një jetë më të dinjitetshme.

Barazia gjinore është problem global, duke përfshirë këtu edhe vendin tonë, por duke mos i
përjashtuar edhe vendet e rajonit. Sot përballemi me hallin e njëzetmijë grave të dhunuara dhe të
keqtrajtuara që nga koha e pasluftës. Përballemi me gra, të cilat mundohen t’i zhvillojnë bizneset
e tyre të vogla, pa asnjë mbështetje institucionale, gratë tona, të cilat janë kryefamiljare, gra me
kualifikime universitare dhe, që asnjëherë nuk u është dhënë rasti të ushtrojnë profesionin e tyre.

Dhe, po në këtë ditë unë dëshiroj t’ ju përcjell urimet më të përzemërta për të gjitha gratë, nënat
dhe motrat tona e t’u bëj thirrje, që të luftojnë për të drejtat e tyre që i kanë të garantuara me
Kushtetutën e vendit tonë dhe, se ne do të jemi zëri i fuqishëm i tyre këtu në Parlament, duke i
mbrojtur po ato të drejta.

Po ashtu, dua që sot nga kjo foltore, t’u bëj thirrje të gjitha grave të mos i ndalin përpjekjet me
qëllim të arritjes dhe gëzimit të drejtave të tyre legjitime. Po ashtu, ne u bëjmë thirrje të gjitha
institucioneve të vendit, që të bëjnë më shumë për respektimin e barazisë gjinore dhe të mos ketë
diskriminime të llojeve të ndryshme dhe, të punojmë fuqishëm me çdo kusht, me çdo instrument
institucional, për fuqizimin e pozitës së gruas në vendin tonë.

Jo rastësisht është thënia, “Për ta ditur pozitën e një shteti, shih se çfarë pozita ka gruaja në atë
vend.”, prandaj me fuqizimin e gruas do të fuqizohet edhe vetë shteti.

Urime të gjitha nënave, grave, 8 Marsi!

45
Faleminderit për vëmendjen tuaj! Urime!

KRYESUESJA: Faleminderit Valdete Bajrami! Valdetja është shefe e Grupit Parlamentar
Nisma. Pra, ka një përgjegjësi të veçantë në Kuvendin e Kosovës.

Tani thërras kolegen nga Shqipëria Elvis Kushi dhe le të përgatitet Selvije Halimi nga Kosova.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech