Faleminderit!
Të nderuar deputetë,
Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,
Arsyeja që po e marr fjalën është për shkak të tërheqjes së Projektligjit për parandalimin e
konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Më duhet të them që vendimi i Qeverisë
për tërheqjen e këtij projektligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e
funksionit publik është i padrejtë dhe i dëmshëm.

44
Në fakt, kjo Qeveri është Qeveri e konfliktit të interesit, sepse cilësinë e tillë është duke e
shprehur pikërisht me veprimin për të tërhequr nga procedimi parlamentar Projektligjin për
plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit.

Komisioni për Legjislacion, 2 muaj ka punuar në amendamentimin e këtij projektligji dhe në
bashkëpunim edhe me shoqërinë civile, edhe me grupet e interesit, edhe me Agjencionin Kundër
Korrupsionit, i ka përpiluar 7 amendamente, pasi që projektligji i sjell nga Ministria e Drejtësisë
ka qenë tejet teknik. Dhe, nëpërmjet këtyre amendamenteve, jemi munduar që sadopak të
forcojmë këtë projektligj.

Arsyeja kryesore e tërheqjes së këtij projektligji është e qartë, pasi që amendamenti 6 në këtë
projektligj, që është përpiluar nga Komisioni thotë: zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë më shumë
se një funksion në sektorin publik, si dhe nuk mund të jetë anëtar në bordet e ndërmarrjeve
publike dhe në agjencitë e pavarura.

Dhe, sipas matematikës së kësaj logjike politike, kjo Qeveri llogarit në klientelizmin mbi të cilin
e mban gjallë filozofinë e ushtrimit të pushtetit shtetëror.

Me hyrjen në fuqi të amendamentit 6 të këtij projektligji shumë aparatçikë të pushtetarëve kishin
mbetur pa sekserët e tyre e sot, kur nivelin e papunësisë e kemi 45% dhe 18% e qytetarëve të
Republikës së Kosovës jetojnë në varfëri ekstreme, kjo Qeveri mendon se si t’i rehatojë
militantët e vet dhe si ta ruajë paqen brendapartiake.

Të nderuar deputetë,
Qytetarët e Republikës së Kosovës po luftojnë për minimumin jetik, në ndërkohë zyrtarët e lartë
përveç që i kanë pagat dhe privilegjet marramendëse dhe në shpërputhje me gjendjen socio-
ekonomike në vend, po i mbajnë edhe nga 2, 3, 4, 5 e besa edhe 6 vende të punës. Prandaj ka
qenë tejet e rëndësishme që të ndërpritet kjo padrejtësi ndaj qytetarëve të Republikës dhe është e
qartë se ministri i Drejtësisë nuk e ka në mendje që t’i adresojë çështjet që janë në interes të
qytetarëve. Ai fillimisht, nëpërmjet Kodit Penal tentoi që t’i amnistojë zyrtarët e korruptuar e tani
me tërheqjen e këtij projektligji po vazhdon t’i akomodojë zyrtarët e pangopur përfshirë edhe
veten.

Andaj, kjo Qeveri është Qeveri e konfliktit të interesit. Ajo duhet të zgjedhë në mes të dy
alternativave, të punojë në interes të qytetarëve dhe të mos keqpërdorë mjetet e qytetarëve për
qëllime parapolitike, ose të shkojë në shtëpi. Dhe, le ta bëjë këtë të dytën se për të parën nuk ka
më shpresë. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech