Faleminderit! Unë mendoj se kërkesa është normale që për nesër me e shty. Nuk
na prishë punë, meqenëse është e përcaktuar që nesër të jetë pikë e parë e rendit të ditës, sipas
radhës. Ju qysh të doni, por Qeveria e dini që ka të drejtë ta tërheqë ligjin dhe nismën kur të
donë, deri sa të votohet. Zoti Bekim Haxhiu a mos deshe ta marrësh fjalën, se je paraqitur për
diskutim.

47

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech