BUJUPI: Po, edhe unë po dua ta pyes zëvendëskryeministrin deri kur do të
vazhdojnë kështu të qeverisin nëpërmjet mashtrimit dhe këtij konceptit mashtrues në raport me
qytetarët.

Dhe prapë po i referohem Ligjit për trashëgimi kulturore. Është shumë e vërtet që ne e kemi
diskutuar në takimin e Kryesisë dhe ka qenë kërkesë e Listës Serbe, pa dhënë ndonjë sqarim, pa
treguar për çka po kërkojnë kohë. Besoj se sqarimet i kuptuam ndërkohë, prandaj nuk bëhet fjalë
për një vendim të Qeverisë aspak, por bëhet fjalë për një presion nga Beogradi, siç ka ndodhur
me rastin e “Trepçës” ku qeveria Mustafa është nënshtruar dhe e ka tërhequr Ligjin për”Trepçën”
brendapërbrenda seancës. Kjo është arsyeja dhe është mirë për të dal e për t’ u ballafaquar me të
vërtetën dhe për të mos vepruar çdoherë nën kushtëzimin e Beogradit, sepse kjo s’po na çon
kurrkund.

Në fakt, aq shumë e keni degraduar këtë qeverisje me këto veprime saqë për çdo ditë e më shumë
ndikimi i Beogradit në Kosovë po rritet dhe kjo nuk është në rregull as prej qytetarëve, as prej
institucioneve, as prej atyre që janë munduar për këtë vend dhe për një Kosovë krejt ndryshe prej
asaj qysh po funksiononi ju. Të paktën del, thuaje të vërtetën. Jeni nën presion qysh keni qenë në
rastin e “Trepçës” dhe kjo është arsyeja pse po kërkoni për ta tërhequr. Kjo është e para që lidhet
me veprimet tuaja politike.

Përpjekja e dytë për ta tërhequr me çdo kusht projektligjin i cili parandalon konfliktin e interesit
lidhet me krimin e organizuar nëpërmjet të cilit po funksiononi duke i mbikëqyrur, monitoruar,
kapur të gjitha bordet e pavarura, duke i vënë aty njerëzit të cilët i kanë nga 5 vende pune,
ndërkohë po harroni se këtij populli i keni premtuar hapjen e 120 mijë vendeve të reja të punës, e
nuk po lejoni as aty ku është e mundur profesionistët për të ardhur në shprehje.

Kjo është arsyeja pse po e tërhiqni projektligjin e dytë. Prandaj, dilni e thoni të vërtetën, mos u
sillni si strucët në vazhdimësi për ta fshehur kokën në rërë dhe për t’ u përpjekur që në opinion
për të dhënë dezinformata në emër të BE-së, në emër të kësaj e në emër të asaj.


48
Këto janë dy të vërteta me të cilat jemi ballafaquar gjatë diskutimeve edhe në Kryesi të
Kuvendit, edhe të paktën kemi qenë aty prezentë, dëshmitarë okularë.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech