Faleminderit, zoti kryesues!
Pikërisht interpelanca e ditës së sotme është thirrur nga opozita dhe pritet të thirret nga opozita,
jo siç e parashtruan parafolësit nga pozita, dhe nuk presim që ata të merren me kryeministrin e
me Kabinetin qeveritar.

Kjo interpelancë e ka si pikë kryesore ose pikë referimi pikërisht sistemin e drejtësisë, sistem,
për të cilin ne e kemi ngritur si çështje në seanca radhazi, për të gjitha ato shkelje dhe gjithë ato
parregullsi, të cilat kanë kapluar sistemin e drejtësisë, qoftë atë vendor, po edhe atë
ndërkombëtar.

Po e them këtë, pasi që skandalet që e kanë përfshirë gjithë sistemin e drejtësisë janë alarmante
dhe medoemos sot do të duhej që kryeministri të na jepte shpjegime për gjithë ato skandale që
kanë kapluar këtë sistem. Por, ne sot realisht çka dëgjuam nga kryeministri në fjalimin e tij-
lëvdata të pafundme për ministrin e Drejtësisë, që në një moment mu krijua përshtypja athua
është duke folur për ndonjë shenjtor apo është dashur këta sot këtu t’ia përgatisin ndonjë Çmim
Nobel për Drejtësi apo jemi duke folur për realitetin, i cili po mbretëron këto shtatë vjet, që e ka
udhëhequr dikasterin ky ministër.

Unë po i përmend vetëm disa nga skandalet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë. Nuk e di a
ju kujtohet juve, por besoj që e keni të freskët, pasi që ka ndodhur skandali i dytë me pasaporta
ku kemi pasur një prononcim të një zyrtari të MPB-së, që publikisht e denoncoi korrupsionin,
por edhe keqpërdorimin që është bërë me pasaporta me argumente. Po, çka ndodh këtu tek ne, të
nderuar qytetarë dhe ju kolegë deputetë?


94
Në momentin që raportohet një keqpërdorim në mënyrë shumë të shpejtë ai person largohet nga
puna dhe sistemohet automatikisht ajo çështje.

Skandalet në misionin ndërkombëtar të EULEX-it, për të cilat po ashtu janë ofruar dëshmi dhe
askush nga ju dhe nga Qeveria nuk është deklaruar për të gjitha ato skandale dhe po ashtu, kjo
është një dëshmi që sistemi i drejtësisë këtu tek ne është sistem i Qeverisë, po e them më mirë,
sistem i klaneve të cilat kanë shtrirë rrjetin kudo, por edhe në drejtësi.

E ju zoti kryeministër, e dini fort mirë gjatë fushatës se si e keni cilësuar punën e zotit Kuçi, e sot
ju këtu të dilni e ta mbroni me aq mburrje, kjo është për t’u habitur. Do të duhej të jetë alarmante
kjo gjendje e sistemit të drejtësisë, për ju kryeministër, po edhe për vartësin tuaj.

Është për habi se si ka mbetur dhe po mbretëron kjo qetësi tek ju në lidhje me të gjitha rastet të
cilat janë të njohura edhe për ju, por edhe për qytetarët ku sistemi i drejtësisë ka dështuar.

Ne i kemi pasur edhe deklarimet e prokurorëve, ku pohojnë se bandat kriminale e kanë kapluar
Prokurorinë e Shtetit, Këshillin Prokurorial, Gjykatën Supreme dhe gjithë sistemin e drejtësisë,
se sistemi i drejtësisë është i kapur dhe se është para shkatërrimit, dëshmohet në të gjitha
skandalet që i kemi përmendur radhazi në të gjitha prononcimet tona.

I gjithë ky sistem i drejtësisë në vendin tonë është i ndikuar politikisht dhe këtë e kanë dëshmuar
rastet, të cilat unë i përmenda edhe më lart, po edhe në seancat e kaluara dhe të cilat ju i dini
shumë mirë. Kjo që e potencova është dëshmi se sistemi i drejtësisë dhe sistemi gjyqësor në
tërësi është duke shkuar drejt shkatërrimit dhe degradimit total. Kjo është dëshmuar edhe në
rastet skandaloze të misionit ndërkombëtar, i cili është i thirrur pikërisht për sundimin e rendit
dhe ligjit.

Nga dështimi i sistemit të drejtësisë, të vetmit të cilët po atakohen janë qytetarët dhe
mosfunksionimi i gjithë këtij sistemi, i cili po luan me të drejtat e njeriut, të drejta të cilat janë të
garantuara me Kushtetutë, por edhe me aktet ndërkombëtare e që vetëm këtu tek ne nuk
respektohen, pasi që nuk ka barazi të palëve. Këtu vendimet merren në baza familjare, në baza
partiake, kënd ta eliminojmë e kënd jo. Faleminderit për vëmendje!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech