Faleminderit, kryetar!
Edhe me gjithë faktin që dje kryeministri i vendit bën ftesë që të gjithë ministrat të jenë sot të
pranishëm në seancë së bashku, as vetë kryeministri çuditërisht ende nuk ka ardhur.

Pikërisht adresimi im ka të bëjë me të, ose i drejtohet kryeministrit të vendit.

Copëtimin të cilin po ia bëjnë vendit qeveritarët tanë, qytetarë të nderuar, nuk ka të ndalur. Kjo
për faktin se në fund të muajit të kaluar, konkretisht takimi i fundit ndërmjet dy kryeministrave,
atij të vendit tonë dhe të Serbisë, e që sipas kryeministrit tonë nuk është arritur marrëveshje për
Bashkësinë e Komunave Serbe, në anën tjetër e kemi kryeministrin serb, i cili menjëherë pas
këtij takimi deklarohet për një emision serb, duke thënë se nga ky takim kanë arritur marrëveshje
dhe kanë marrë mbështetje për krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe.

Nga pala jonë na thuhet se kjo gjë nuk është e mundur dhe nuk do të ndodhë në asnjë mënyrë
krijimi i komunave serbe.

Kush do t’u garantojë qytetarëve, sidomos atyre të Mitrovicës, se ky asociacion nuk do të
krijohet me kompetenca, ashtu siç po kërkon Beogradi?

Nga kush ose kush prej Qeverisë mund të dalë e t’u thotë qytetarëve se kjo nuk do të ndodhë dhe
se nuk do të lejojnë të bëhet një mini-shtet brenda vendit tonë?

Kush nga ju mund të nga garantojë se brenda Kosovës nuk do ta kemi një Republikë sërpska?

Këto që po i them janë rrjedhojë e jotransparencës së bisedimeve dhe përfundimeve që po
rezultojnë nga këto bisedime. Në bisedimet e fundit, Qeveria jonë e ka futur vendin në një pozitë
të palakueshme dhe nuk jeni ndarë ashtu siç jeni paraqitur disa ditë pas kthimit nga Brukseli, pasi
shumë qartë shihet presioni për ta krijuar këtë “zajednicë”.


5
Krijimi i kësaj bashkësie do të jetë jashtë rendit kushtetues të vendit tonë dhe pikërisht do të jetë
Beograd, i cili do të vendosë për këto komuna. Pra, ky asociacion neve do të na pamundësojë që
të kemi qasje në atë pjesë të vendit dhe se rendi dhe ligji do të funksionojnë nën kompetencat e
Beogradit dhe llogari do t’i jepet vetëm Beogradit.

Ju e dini që dy ditë pas takimit në Bruksel, unë e kam ngrehur pikërisht këtë çështje në Kuvend
dhe e kam bërë pyetje. Pse kjo heshtje nga Qeveria? Kjo heshtje juaja e vazhdueshme është e
frikshme, pasi e dini fare mirë se çka keni trashëguar nga ish-kryeministri.

Për këtë takim, por edhe për takime tjera që keni pasur dhe që do t’i keni, zoti kryeministër, është
dashur të raportoni këtu në Kuvend sesi shkuan këto bisedime dhe çfarë vendimesh keni marrë.

Por, si çdo herë, ju e preferoni heshtjen, në mënyrë që t’i realizoni marrëveshjet e trashëguara
tërësisht, pa dhënë llogari, edhe pse e dini që të gjitha marrëveshjet e trashëguara do të jenë në
dëm të vendit dhe në dëm të qytetarëve.

Krijimi i kësaj “zajednice” përbën kërcënim dhe cenim ndaj sovranitetit të vendit tonë dhe si i
tillë...

(Ndërprerje nga regjia)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech