Faleminderit!
Të nderuar kolegë deputetë,
Të nderuar qytetarë,
Një debat i tillë është dashur të mbahet shumë më herët, ose thënë më mirë menjëherë pas
publikimit të raportit të fundit, ku bazuar në këtë raport dul në pah ajo që ne si Nismë e kemi
ngrit për disa here radhazi këtu në Kuvend, e që ka të bëj me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të
EULEX-it me politikanët vendor, në korrupsion e krim të organizuar dhe me eliminimin e
njerëzve nga skena politike.

Tash jo që i kemi ato raportime dhe raporte por së fundmi plas edhe skandali tjetër ku në zyrat e
Task Forcës e cila Task Forcë do të duhet të merrej pikërisht me këto raste, u bastis dhe nuk
dihet nga kush merren dëshmi po ashtu nuk dihet nga kush e vetmja gjë që dihet dhe që janë
identifikuar dihet që janë italianët ata persona të cilët e kanë bastisur këtë zyre.

Me të vërtetë të nderuar kolegë, jo të opozitës se pozitës shihet sa kanë interesim të dëgjojnë një
debat të tillë. Sistemi i drejtësisë të cilin po na e ofron BE-ja është sistem i skandal të një pas
njëshme. Pra, sistemi i EULEX-it, sistemi i drejtësisë gjithnjë eksperiment në Kosovë.

Edhe përkundër faktit që doli ky raport, deri më tani asnjë zyrtar nga Brukseli nuk ka dalë të japë
sqarime në lidhje me dështimet e zyrtarëve të këtij misioni, ose nga Zyra e BE-së këtu në
Kosovë.

Por nuk pati asnjë reagim as nga edhe nga Qeveria.

Raporti përmend emra të udhëheqësve të këtij misioni, i cili do të duhej të ishte mision për rend

107
dhe sundim të ligjit, e duke mos e anashkaluar numrin e madh të vendorëve të përfshirë në këto
afera korruptive.

Dua prapë këtu të nderuar kolegë ta potencoj, se ky mision i cili konsiderohet të jenë më i
kushtueshmi në historinë e misioneve të BE-së, mision i cili paraqet vlerat e vendeve të BE-së,
mision i cili është ardhur në Kosovë pas dështimit të UNMIK-ut, në të vërtetë është një mision i
cili tek ne ka bërë veprime, lëshime, kurdisje të pa pranueshme siç është ai me rasti me
“Kleçkën”, edhe rasti të cilat i përmendën më herët, ku gjyqtarët e këtij misioni dalin nëpër klube
nate në bashkëpunim me zyrtarë vendorë vendos se si do ta dënojnë qytetarin me qëllim të vetëm
eliminimin e tyre nga skena politike.

Nga ky mision ka dal që edhe përbërja e paneleve gjyqësor është formuar në kundërshtim me
ligjin, gjithnjë në rastin Kleçka dhe Drenica 2.

Atëherë shtrohet pyetja se a thua vendimet të cilat i kanë marr për raste tjera si i kanë ndarë, apo
thënë ndryshe a ka vendos në bazë të rendit dhe ligjit apo në bazë të tekeve të vendorëve apo
ndërkombëtarëve?

Ju e dini shumë mirë se në çfarë gjendje ishte këshilli prokurorial hiç më larg se disa muaj, ku
prokurorët hapur rrëfenin se si janë të kërcënuar nga bandat kriminale.

Askush nuk doli që të merret me këto kërcënime që u lajmëruan hapur.

Që nga pas lufta me Sistemin e drejtësisë janë marrë ndërkombëtarët dhe si rrjedhoje e
dështimeve të tyre të një pas njëshme është ardhur edhe deri te kërkesa e krijimi të famshëm të
Gjykatës Speciale, e deri këtu besa nuk ka munguar edhe kontributi i atyre që ishin në udhëheqje
në të kaluar e edhe që janë edhe sot.

Këtu nuk dua ta përjashtoj faktorin edhe vendor gjithnjë, pra tërë sistemin e drejtësisë i cili në 6
mujorin e vitit 2015 është goditur nga skandalet e ndryshme në të gjitha nivelet e Gjyqësorit.

E dini të nderuar kolegë se brenda këtij misioni është bërë lufte e madhe se kush do ta marr
postin e të parin për Gjykatën Speciale, edhe për këtë nuk dyshoj që nuk kanë arritur marrëveshje
të dyja palët, vendorët dhe ndërkombëtarët.

Po ashtu, ky raport qet në pah edhe konfliktin brenda për brenda partisë më të madhe në vend
PDK-së, ku bëhen pazare se kush do të jetë në krye të shtetit, e kush do ta qeverisë vendin?

Pra si gjithmonë, çdo gjë që mund dhe do të duhej të bëhet në të mirën e vendit po sakrifikohet
për ndërtimin e imazheve personale.

Të gjitha këto që i përmenda pa ndihmën e ndërkombëtarëve nuk do të mund të ndodhnin.

Së fundmi e kemi edhe rastin Drenica 2, ku sipas këtij raporti gjithnjë i referohem raportit
konfidencial, është dashur që grupi të dalë i pafajshëm, në mënyrë që të bëjë vota dhe t’ia
pamundësojë zotit Limajt krijimin e partisë së re.

108
E që tash rezultoi që ky grup e dënua, a thua a vendosi drejtësia apo teket e vendorëve dhe
ndërkombëtarëve prapë me qëllim të vetëm të linçimit të njerëzve nga skena politike duke i parë
gjithnjë ata pengesa.

Shumë pazare janë bërë në këmbim të ndreqjes së imazheve personale me fatin e njerëzve të pa
fajshëm.

Por, nga këto skandale nuk duhet t’i justifikojmë vendorët e as ndërkombëtarët nga dështimet e
tyre dhe ndërhyrjet e tyre politike, por duhet që njëherë e përgjithmonë ta dinë të gjitha ata që
kanë qenë dhe janë të përfshirë nëpër skandale, e që kanë arritur deri në atë masë sa edhe flitet
për eliminim të njerëzve vetëm e vetëm ta kenë rrugën e lire për të vazhduar qëllimin e tyre e që
është interesi individual, përfitimet individuale, korrupsioni dhe krimi i organizuar, do të vijë dita
që më nuk do të ju shkojë kungulli mbi ujë.

Duhet ta dini se ky mision nuk e ka qëllimin ashtu siç është i thirrur e që po e citoj prapë
qëllimin i misionit për sundim të rendit dhe ligjit në Kosovë, lirisht mund të them se qëllimi i
këtij misioni deri në ditët e sotme ka qen politik dhe vendimet të cilat i kanë marr askush nuk
mund të garantoj që nuk kanë qenë të bazuara politikisht e që në asnjë mënyrë nuk kanë qenë
hetime të pavarura dhe të drejta, sepse deri në ditët sotme nuk po flasim vetëm për një skandal të
misionit të EULEX-it, por shumë të tillë.

Dikush duhet të japë llogari për vendorët, po ashtu edhe për ndërkombëtarët, sepse edhe sot kur
ne po diskutojmë për këtë mision të dështuar ende janë në funksione njerëzit të cilët u janë
përmendur emrat në këtë raport. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech