Faleminderit!
Duke e ditur qëndrimin e LDK-së nuk është ndoshta e habitshme fjalimi i zonjës Sahatqija që
LDK-ja mezi pret të hyjmë në pikë të rendit të ditës me procedim të amendamenteve, mirëpo
kryetar, ajo çka kërkoj nga ju, është që ta hidhni në votim mocionin pasi që të gjitha kushtet i
kemi plotësuar dhe nuk është e vërtet që 40 nënshkrime duhet të jenë sot për ta futur në pikë të
rendit të ditës, por 40 në shkrime duhet për seancë të jashtëzakonshme, kështu që ju lutem
respektojeni së paku Rregulloren e Kuvendit dhe futeni në votim mocionet e pastaj të vazhdojmë
më tutje.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech